Kommande events

MÖTEN & EVENTS
19-20 feb 2020
Möten & Events.

Stockholm, Kistamässan
Fackmässa för alla som utvecklar och bokar möten och events.

EVENT PRODUCTION
19-20 feb 2020
Event Production.

Stockholm, Kistamässan
Fackmässa för alla som arbetar med eventproduktion.

STOCKHOLM TECH 2020
18-19 nov 2020
Stockholm Tech Live.

Stockholm, Kistamässan
Fackmässa där framtidens teknologi utmanas.

LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG SEKOR
25-26 NOV 2020
LÖSNINGAR FÖR OFFENTLIG SEKTOR.

Stockholm, Kistamässan
Fackmässa för hela den offentliga sektorn.

För utställare

En hel värld av kontakter,
möjligheter och nya affärer

Hos oss är det personliga mötet en självklarhet och det viktigaste instrumentet för utveckling och inspiration.

För besökare

Redo för något nytt?

Här finns visioner, möjligheter och innovationer som förflyttar dig till nästa nivå.

Varför Live Expo

Den fjärde industrirevolutionen pågår nu och förvandlar samhälle och företag. Som en av världens mest öppna och välkomnande marknader är Sverige positionerad för att leda den globala utvecklingen när det gäller att med talang i fokus designa och skala teknik och tjänster. För att tillgodose alla nya teknikbehov har Live Expo bildats, ett företag som tar mässor och möten till nästa nivå. Där människor och företag kopplas ihop för att göra affärer, nätverka och inspireras av varandra. Mötesplatser där nyheter och innovationer visas för första gången av både etablerade företag och startups. Live Expo har startats av Sveriges mest erfarna entreprenörer inom mässor och events, som lanserat hundratals nya mässor varav flertalet är idag ledande inom sina respektive branscher.

Mer om oss

HÅLLBARHET

Mot en hållbar framtid

För oss handlar hållbarhet om att ta hänsyn både till nuvarande och framtida generationers behov och att ta ett långsiktigt ansvar i vår dagliga verksamhet. Live Expos hållbarhetsarbete bedrivs genom att ta ansvar för vår bransch och våra handlingar. Det gör vi med hjälp av ett antal viktiga riktlinjer.

Vi skräddarsyr våra events för att skapa nya affärer och nya upptäckter.